Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Grete Breievne

Fakultet for helsefag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Breievne-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Besøksadresse
Grete Breievne Førsteamanuensis, PhD Fakultet for helsefag Campus Diakonhjemmet e-post: grete.breievne@vid.no Tlf. kontor:: +47 22451835 Mobil: +47 92209824

Samarbeidsrelasjoner
Univeristetet i Karlstad Sverige, Universitetet i Lancaster Uk, NoseOption AB, Sverige B-Brown Medical, Norge og Sveits

Vitenskapsdisipliner

Kristendomskunnskap

Sykepleievitenskap

Emner

Eldre

Hjemmesykepleie

Lukt

Tjenesteutvikling

Land

Storbritannia

Sverige

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART