Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Gry Cecilie Lunder Høiland

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Høiland-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Annet

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Offentlig og privat administrasjon

Sosialt arbeid

Sosiologi

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Arbeidsinkludering

Brukermedvirkning i forskning

Implementeringsforskning

Innovasjonsstudier

Ledelse

Organisasjonssosiologi

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer