Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Irene Bircow Elgen

Klinisk institutt 1 (Professor ii) - Universitetet i Bergen

Barneklinikken (Overlege / forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Telefon
55974518

Annet

Vitenskapsdisipliner

Pediatri

Psykiatri, barnepsykiatri

Emner

Helseplager

Kronisk sykdom

Mental barnehelse

Prematuritet

Psykisk helse / mental helse

Ungdom og psykisk helse

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae