Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Frode Fadnes Jacobsen

Senter for omsorgsforskning vest (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helsefag (Professor ii) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester.

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

The work of care in the age of innovation. Future care and present realities in municipal health and care services for elderly in Norway

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Det gode sykehjem (Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes)

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)

Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

Arbeidspakke 2:Kommunikasjon og samhandling mellom flerkulturell stab, ledelse, beboere og deres pårørende i sykehjem

Health-related quality of life in older nursing home patients with and without dementia with cancer diagnoses and other comorbidity – a quantitative and qualitative design

Improving leadership of multicultural staff: an implementation study

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Trygg hjemme: forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Disability and Global Health: Implications for rehabilitation

Leve hele livet. Kunnskapsoppsummeringer

Omsorgsteknologi i kommunene

Imagining Age-Friendly Communities

Trygghetsstandard i sykehjem

Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologiprosjekt

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping

Medverknad og deltaking

-publisering

Praktikk ved sykehjemmet: sykehusinnleggelser fra sykehjem

Trygg hjemme. Utvikling av og forskning på forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape (ISP)

The role of cultural consciousness and knowledge development in managing multicultural staff in Norwegian nursing homes

strukturert oppfølging av pårørande i heimetenesta

Gerontology across the professions and across the Atlantic

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes


Forskningsgrupper

Sammenlignende omsorgstjenesteforskning
Forskernettverket "Omsorgens grunnlag, fenomen og vilkår"
Internasjonal diakoni, utvikling og globalt samarbeid
Rehabilitering og helsefremming