Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Frode Fadnes Jacobsen

Senter for omsorgsforskning vest (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helsefag (Professor ii) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter

Imagining Age-Friendly Communities

Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

Health-related quality of life in older nursing home patients with and without dementia with cancer diagnoses and other comorbidity – a quantitative and qualitative design

-publisering

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

The work of care in the age of innovation. Future care and present realities in municipal health and care services for elderly in Norway

Medverknad og deltaking

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Trygghetsstandard i sykehjem

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester.

Improving leadership of multicultural staff: an implementation study

Disability and Global Health: Implications for rehabilitation

Omsorgsteknologi i kommunene

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Trygg hjemme: forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Arbeidspakke 2:Kommunikasjon og samhandling mellom flerkulturell stab, ledelse, beboere og deres pårørende i sykehjem

The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape (ISP)

MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

Praktikk ved sykehjemmet: sykehusinnleggelser fra sykehjem

Trygg hjemme. Utvikling av og forskning på forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Gerontology across the professions and across the Atlantic

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologiprosjekt

Leve hele livet. Kunnskapsoppsummeringer

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

strukturert oppfølging av pårørande i heimetenesta

Det gode sykehjem (Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes)

The role of cultural consciousness and knowledge development in managing multicultural staff in Norwegian nursing homes

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes


Forskningsgrupper

Rehabilitering og helsefremming
Forskernettverket "Omsorgens grunnlag, fenomen og vilkår"
Sammenlignende omsorgstjenesteforskning
Internasjonal diakoni, utvikling og globalt samarbeid