Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Frode Fadnes Jacobsen

Fakultet for helsefag (Professor ii) - VID vitenskapelige høgskole

Senter for omsorgsforskning Vest - Bergen (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Det helsevitenskapelige fakultet (Førsteamanuensis) - Universitetet i Stavanger

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester.

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

Det gode sykehjem (Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes)

-publisering

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

Imagining Age-Friendly Communities

Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Gerontology across the professions and across the Atlantic

Trygg hjemme: forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Health-related quality of life in older nursing home patients with and without dementia with cancer diagnoses and other comorbidity – a quantitative and qualitative design

The work of care in the age of innovation. Future care and present realities in municipal health and care services for elderly in Norway

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

Praktikk ved sykehjemmet: sykehusinnleggelser fra sykehjem

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Disability and Global Health: Implications for rehabilitation

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologiprosjekt

Trygghetsstandard i sykehjem

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Trygg hjemme. Utvikling av og forskning på forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)

Improving leadership of multicultural staff: an implementation study

Omsorgsteknologi i kommunene

Medverknad og deltaking


Forskningsgrupper

Internasjonal diakoni, utvikling og globalt samarbeid
Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis (EKSISTENSFORSK)
Sammenlignende omsorgstjenesteforskning
Migrasjonsrelatert helseforskning - MIGHEALTH (tidl. MiFo)
Rehabilitering og Helsefremming