Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Frode Fadnes Jacobsen

Fakultet for helsefag (Professor ii) - VID vitenskapelige høgskole

Senter for omsorgsforskning vest (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Det helsevitenskapelige fakultet (Førsteamanuensis) - Universitetet i Stavanger

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter

Det gode sykehjem (Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes)

Improving leadership of multicultural staff: an implementation study

Trygghetsstandard i sykehjem

Omsorgsteknologi i kommunene

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Praktikk ved sykehjemmet: sykehusinnleggelser fra sykehjem

Imagining Age-Friendly Communities

Trygg hjemme. Utvikling av og forskning på forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

The work of care in the age of innovation. Future care and present realities in municipal health and care services for elderly in Norway

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

Trygg hjemme: forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

-publisering

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologiprosjekt

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

Health-related quality of life in older nursing home patients with and without dementia with cancer diagnoses and other comorbidity – a quantitative and qualitative design

Medverknad og deltaking

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Disability and Global Health: Implications for rehabilitation

Gerontology across the professions and across the Atlantic

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester.

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes


Forskningsgrupper

Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis (EKSISTENSFORSK)
Sammenlignende omsorgstjenesteforskning
Internasjonal diakoni, utvikling og globalt samarbeid
Migrasjonsrelatert helseforskning - MIGHEALTH (tidl. MiFo)
Rehabilitering og Helsefremming