Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Rune Johan Krumsvik

Institutt for pedagogikk (Professor) - Universitetet i Bergen

Avdeling for kulturfag (Professor ii) - Høgskulen i Volda

Krumsvik-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Telefon
55584807

Annet

Besøksadresse
Professor, Dr.Philos, Rune Johan Krumsvik. Forskningsgruppeleder for forskningsgruppen Digitale Læringsfellesskap. Faglig leder for forskerskolen Western Norway Graduate School of Education II

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Professor II, Volda University College. Honorary senior research fellow at University of Bristol, UK. Research collaborator, National Center of Excellence (LinCS), University of Gothenburg. Member of Editorial Board of British Journal of Educational Technology. Head of Western Norway Graduate School of Educational Research (WNGER II, 2017-->). Vice director of Centre for the Science of Learning and Technology(SLATE)(on sabbatical leave until 01.08.2019).

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Andre psykologiske fag

Emner

Digital kompetanse

Digital læringsanalyse

Doktorgradsutdanning

Forskerutdanning

Fysisk aktivitet

IKT i undervisning

IKT og læring

Idrettspsykologi

Klasseledelse

Kombinerte forskningsmetoder

Kvalitativ forskningsmetode

Utdanningsledelse

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Prosjekter

Use of tablets in primary and secondary school

Classroom managment and technology rich learning environment 1 (Seed Funding in DLC 2011-2013). The pilot project PPBU (Software for PC-use in teaching) (Programvare for PC-bruk i Undervisningen, Rogalandsstudien-2009-2011)

Ethics, social media and teacher education, part 1 (Seed Funding in DLC 2011-2013). Del-prosjektleder Brita Bjørkelo.

Learning in a digital age. Metacognitive feelings for text material presented on paper, computer screens and electronic reading devices (Seed Funding in DLC 2011-2013). Delprosjektledere: Elisabeth Norman og Bjarte R. Furnes

Digital competence (development of a digital competence model for students, teachers, teacher students and teacher educators (Seed Funding DLC 2011-2013)

Flipped classroom and learning outcome (Seed Funding in DLC 2011-2013)

Bruk av digitale verktøy i læringsaktiviteter i naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanningen

Pre-project: Graduate school of research and digitalization of doctoral education

Two Ways to Increase Student Interest for Mathematics and Science in Education

Classroom managment and technology rich learning environment 2 (Seed Funding in DLC 2011-2013). The relationship between ICT-use and learning outcome (Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte, SMIL-studien)

PEK-prosjektet "Teach as we Preach" og DigUiB og digital kompetanse I & II

Formative e-assessment and learning outcome in school and higher education (Seed Funding in DLC 2011-2013)

Doctoral education (research leadership, supervision, ph.d.-courses, opponent, mid-term evaluation, etc.)


Forskningsgrupper

Digitale Læringsfelleskap (DLF)