Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Sidsel Therese Natland

Masterstudiene i sosialfag (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Institutt for velferd og deltaking (Førsteamanuensis) - Høgskulen på Vestlandet

Natland-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 81 19

Høgskulen på Vestlandet

E-post

Adresse
Avdeling for samfunnsfag

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Brukermedvirkning

Kompetanseutvikling

Kulturvitenskap

Sosialt arbeid

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner