Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Gunhild Regland Farstad

Fakultet for sosialfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Farstad-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Besøksadresse
gunhild.farstad@vid.no

Bakgrunn

Bakgrunn fra sosialantropologi og sosiologi. Underviser på sosialt arbeid på BA og MA nivå, og har erfaring med veiledning av studenter. Underviser særlig på emner som omfatter samfunnsvitenskapelige perspektiver og vitenskapelig metode. Har erfaring med undervisningsadminstrasjon, samt fagplanutvikling. Leder forskningsgruppen PROBUF: profesjonell praksis med barn unge og familer. Forskningsfelt omfatter foreldreskap, migrasjon, fedrekvoten, fedres omsorg for små barn, samt profesjonell samhandling og forebyggende tiltak rettet mot småbarnsforeldre.

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Barndom

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn

Familiepolitikk

Fedrekvote

Foreldreskap

Profesjonell praksis

Personinformasjon

Curriculum Vitae