Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Liv Heide Magnussen

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Førsteamanuensis ii) - Universitetet i Bergen

Institutt for helse og funksjon (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Telefon
41108784

Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre.

Fysisk og kognitiv funksjon hos barn født ekstremt premature, med- og uten nervus recurrens parese etter kirurgisk lukning av ductus arteriosus.

Anterior Cruciate Ligament - Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI): Oversettelse til norsk og vurdering av psykometriske egenskaper

Tendinopathy - Diagnostic and treatment

Pasienters forståelse av vedvarende plager etter vestibulær sykdom

Ikke-kirurgisk behandling av pasienter med hofte-osteoarthritis (OA): En RCT studie for å sammenligne Pasient Undervisning og Bevegelsesterapi (BBAT).

Rehabilitering av uføretrygdede med ryggplager

Nevromuskulær trening versus instruksjon i egentrening ved skulderdislokasjon. En pilotstudie

Undersøkelse og behandling av svimmelhet i norsk primærhelsetjeneste

Muskelskjelettplager-utbredelse, omfang og konsekvenser for pasienter med vedvarende vestibulær hypofunksjon

Undersøkelse og behandling av svimmelhet i norsk primærhelsetjeneste

Ungdom med cystisk fibrose og deres erfaring med lungedrenasje

Muskel-skjelettplager - Funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA)

Laryngeal function in amyotrophic lateral sclerosis during breathing and mechanical insufflation - exsufflation.

Et video og tredemølleprosjekt: testing av balanse under gange

Hvordan opplever pasienter tilbakeføringen til jobb og fritidsaktiviteter etter innsetting av totalprotese hofte.

Funksjon, aktivitet og re-skader to år etter korsbåndsoperasjon

Occurance and associated factors related to sick leave or disability among adults with vestibular dysfunction. A systematic review


Forskningsgrupper

Forskningsgruppen bevegelse og funksjon (BeFu)