Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Liv Heide Magnussen

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Førsteamanuensis ii) - Universitetet i Bergen

Institutt for ergo/fysio/radio - Bergen (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Telefon
41108784

Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Laryngeal function in amyotrophic lateral sclerosis during breathing and mechanical insufflation - exsufflation.

Undersøkelse og behandling av svimmelhet i norsk primærhelsetjeneste

Funksjon, aktivitet og re-skader to år etter korsbåndsoperasjon

Ikke-kirurgisk behandling av pasienter med hofte-osteoarthritis (OA): En RCT studie for å sammenligne Pasient Undervisning og Bevegelsesterapi (BBAT).

Occurance and associated factors related to sick leave or disability among adults with vestibular dysfunction. A systematic review

Muskel-skjelettplager - Funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA)

Rehabilitering av uføretrygdede med ryggplager

Anterior Cruciate Ligament - Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI): Oversettelse til norsk og vurdering av psykometriske egenskaper

Tendinopathy - Diagnostic and treatment

Nevromuskulær trening versus instruksjon i egentrening ved skulderdislokasjon. En pilotstudie

Ungdom med cystisk fibrose og deres erfaring med lungedrenasje

Et video og tredemølleprosjekt: testing av balanse under gange

Muskelskjelettplager-utbredelse, omfang og konsekvenser for pasienter med vedvarende vestibulær hypofunksjon

Fysisk og kognitiv funksjon hos barn født ekstremt premature, med- og uten nervus recurrens parese etter kirurgisk lukning av ductus arteriosus.

Pasienters forståelse av vedvarende plager etter vestibulær sykdom

Hvordan opplever pasienter tilbakeføringen til jobb og fritidsaktiviteter etter innsetting av totalprotese hofte.

Undersøkelse og behandling av svimmelhet i norsk primærhelsetjeneste


Forskningsgrupper

Forskningsgruppen bevegelse og funksjon (BeFu)