Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bente Opheim

Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag (Førstelektor) - Høgskulen på Vestlandet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (Førstelektor) - Universitetet i Bergen

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Universitetet i Bergen

E-post

Telefon
55212061

Annet

Bakgrunn

Førstelektor og phd-kandidat i historie. Kompetansen ligg først og fremst på eldre historie, men har og arbeidd med ulike didaktiske problemstillingar. Eg har også delteke i fleire utviklingsprosjekt som har involvert didaktisk bruk av IKT i historie- og samfunnsfaget.

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Middelalderhistorie

Emner

Digital historiefortelling

Historiedidaktikk

IKT og læring

Mestring

Middelalder

Motivasjon

Pedagogisk praksis

Sosiale nettverk

Personinformasjon

Curriculum Vitae