Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bjørn Tore Gjertsen

Klinisk institutt 2 (Professor) - Universitetet i Bergen

Medisinsk avdeling (Overlege / forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kompetansesenter for klinisk forskning (Overlege / forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gjertsen-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Telefon
55972968

Hjemmeside
http://www.uib.no/med/avd/ii/forskn/hemat/

Annet

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Hematologi

Emner

Akutt myelogen leukemi

Apoptose

Cellesignalisering

Kinaser

Kreftmarkører

Kronisk myelogen leukemi

Tumor mikromiljø

Tumorimmunologi

Land

Norge

Region

Vest-Europa


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

Fase-1 studie som skal evaluere sikkerhet, effekt og farmakologi av VT1021 hos pasienter med fremskredne solide kreftsvulster

Clinical relevance of circulating tumor cells and circulating tumor DNA in advanced pancreatic cancer

Etablering av immunkompetente musemodeller for eggstokkreft

Studie om andre seponeringforsøk av behandling med TKI for KML pasienter som mislykket ved forrige seponeringforsøket

Funksjonell avbildning av AML-pasienter - for diagnostisering og evaluering av behandlingseffekt

Stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose

Lymrit 37-01: Radioimmunterapi med Lutetium- (177Lu) lilotomab satetraxetan (Betalutin) ved non-Hodgkin lymfom

BosuPeg. Undersøkelse av om Ropeginterferon bedrer behandlingseffekten av bosutinib ved nydiagnostisert kronisk myelogen leukemi. En randomisert kontrollert studieeffekte

Substudie Biomarkører VT1021

Repurposing medicines for therapy of acute leukemia (Western Norway Regional Health Authority)

Real-World Data analyse av behandling av Akutt myeloisk leukemi og Myelodysplastisk syndrom ved Haukeland universitetssykehus

Betalutin radioimmunterapi ved non-Hodgkin lymfom

Bortezomib sensibilisering av glioblastoma med umetylert MGMT promotor til Temodal, fase IB/II studie

Medikamentell behandling ved eggstokkreft - Hvordan kan man bedre forutsi respons til platinum-basert terapi?

Kirurgisk behandling av eggstokkreft – har grad av tumorredusjon en biologisk forklaring ?

Hvordan påvirker kirurgisk behandling livskvaliteten til pasienter med eggstokkreft

Persontilpasset medisin ved barnekreft


Forskningsgrupper

Gjertsen-gruppen

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

PUBMED