Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Anders Bryn

Divisjon for kart og statistikk (Forsker) - Norsk institutt for bioøkonomi

Geo-økologisk forskningsgruppe (Førsteamanuensis) - Universitetet i Oslo

Kontaktinfo


Norsk institutt for bioøkonomi

E-post

Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Besøksadresse
Besøksadresse: Naturhistorisk Museum på Tøyen i Oslo, Lids Hus, 2. etasje. Postadresse: Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Jobber primært ved Naturhistorisk Museum, med bistilling ved Norsk institutt for bioøkonomi. Jobber tett med Geo-fag ved UiO, Geo-fag ved UiB, Artsdatabanken, Miljødirektoratet, NINA, NIVA, Høgskolen i Innlandet. Samarbeider med forskere ved NMBU, Stockholm University, Turku University, Copenhagen University, University of Toronto Mississauga, Icelandic Institute of Natural History m. flere.

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Naturgeografi

Naturressursforvaltning

Plantegeografi

Økologi

Emner

Biogeografi

Geografiske informasjonssystemer

Klimatisk økologi

Utbredelsesmodellering

Vegetasjonskartlegging

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Prosjekter