Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Tove Giske

Fakultet for helsefag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Giske-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Grounded Theory

Kommunikasjon

Kvalitative metoder

Omsorg

Undervisning / pedagogikk

Åndelig omsorg

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Prosjekter

Participation in the Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education titled ‘Enhancing Nurses Competence in Providing Spiritual Care through Innovative Education and Compassionate Care (EPICC)’, 2016-2019

Å snakke om tru er tabu. Å måle åndeleg/eksistensiell kompetanse hos bachelorstudentar i sjukepleie.

To develop and test the EPICC Spiritual Care Educational Standard into a self-assessment questionnaire and promote the use of it. Working pack 4 in SEP

Spiritual Care Education and Practice Development – SEP

Professional formation through personal involvement and value integration

Å snakke om tru er tabu. Å måle åndeleg/eksistensiell kompetanse hos bachelorstudentar i sjukepleie

Developing educational theories of simulation as a learning method

Implementering av forskingsbasert kunnskap i klinikken – også eit leiaransvar

Eksistensielle/åndelige erfaringer i psykisk helsevern

Livssynskompetanse

How do students learn to provide Spiritual care

Erasmus +; Strategic Partnerships for higher education EPICC - Enhancing Nurses Competence in Providing Spiritual Care through Innovative Education and Compassionate Care (EPICC). . Mål: Develop and test an innovative, dynamic and flexible Spiritual care Matrix for nurse education based upon international best practice and evidence which can be adopted by Higher Education Institutions (HEI) across Europe. Vi arbeider med utvikling av felles læringsutbyttebeskrivelser innenfor sykepleie og j

Scoping review


Forskningsgrupper

Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis (EKSISTENSFORSK)
Global Helse (FIGH)