Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   



Eystein Victor Våpenstad

Institutt for psykologi (Førsteamanuensis) - Høgskolen i Innlandet

Våpenstad-bilde

Kontaktinfo


Høgskolen i Innlandet

E-post

Annet

Besøksadresse
Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 Elverum

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Klinisk psykologi

Personlighetspsykologi

Utviklingspsykologi

Emner

Barnepsykoterapi

Barns tidlige utvikling

Brukermedvirkning

Dynamisk Psykoterapi

Familieterapi

Intersubjektivitet

Kvalitative forskningsmetoder

Psykoanalyse

Psykosialt arbeid med barn

Psykoterapi, teori og metodeutvikling

Psykoterapiforskning

Spedbarn

Tidlige traumer utredning og behandling

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner