Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Eystein Victor Våpenstad

Fakultet for helsefag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Våpenstad-bilde

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
VID Vitenskapelige Høgskole Postboks 184 Vinderen 0319 OSLO

Privat e-post

Bakgrunn

Utdannet cand.psychol fra Universitetet i Bergen 1996. Godkjent psykolog samme år. Spesialist i klinisk voksenpsykologi og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Psykoanalytiker og barnepsykoanalytiker. Dr.philos. Arbeidserfaring fra psykisk helsevern for voksne og barn/ungdom. Drevet privatpraksis i Oslo som avtalespesialist. Seminarleder for barne- og voksenterapiseminarer i regi av Institutt for barne- og ungdomsterapi og Institutt for psykoterapi.

Vitenskapsdisipliner

Klinisk psykologi

Personlighetspsykologi

Utviklingspsykologi

Emner

Barnepsykoterapi

Barns tidlige utvikling

Brukermedvirkning

Dynamisk Psykoterapi

Familieterapi

Psykoanalyse

Psykosialt arbeid med barn

Psykoterapi, teori og metodeutvikling

Psykoterapiforskning

Spedbarn

Tidlige traumer utredning og behandling

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner