Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Gisle Andersen

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (Professor) - Norges Handelshøyskole

Andersen-bilde

Kontaktinfo


Norges Handelshøyskole

E-post

Annet

Besøksadresse
NHH Helleveien 30 5045 Bergen

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Networks: GLAD, Global Anglicism Database Network; CLARIN, Common Language Resources and Technology Infrastructure; International Computer Archive of Modern and Medieval English (ICAME). Projects: Project leader of Maritim ordbok. Funding: Kulturdepartementet, Språkrådet, Bergesens allmennyttige stiftelse. Project leader of Forskning.no-korpuset. Funding: Småforsk NHH/NFR. Project partner of CLARINO. Funding: Research Council of Norway, INFRASTRUKTUR. Leader of WP7 Terminology Integration.

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Allmenn språkvitenskap og fonetikk

Anvendt språkvitenskap

Engelsk språk

Emner

Diskursanalyse

Korpuslingvistikk

Pragmatikk

Sosiolingvistikk

Språkteknologi

Språkvitenskap, lingvistikk

Terminologi

Land

Norge

Storbritannia

Region

EU

Europa


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter