Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ole Gunnar Austvik

Institutt for organisasjon, ledelse, styring (Professor) - Høgskolen i Innlandet

Austvik-bilde

Kontaktinfo


Høgskolen i Innlandet

E-post

Annet

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Ole Gunnar Austvik er professor i politisk økonomi ved Høgskolen Innlandet - Lillehammer. Han har arbeidet bl.a. ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå, og er utnevnt Senior Fellow ved Harvard Kennedy School, USA. Austvik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, er Master in Public Adminstration (MPA) fra John F. Kennedy School of Government, Harvard University, og master i samfunnsøkonomi (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke artikler og bøker innen internasjonal politisk økonomi, europeisk integrasjon og petroleumsøkonomi.

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Den europeiske integrasjonen

Energiøkonomi

Internasjonal politisk økonomi

Offentlig administrasjon og politikk

Olje og gass

Samfunnsøkonomi

Statsvitenskap

Prosjekter

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts (EUNOR )


Forskningsgrupper

Forskningsgruppe for europastudier
Forskningsgruppe for Energi og naturressurser