Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Lars Erik Kjekshus

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Professor) - Universitetet i Oslo

Kjekshus-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Hjemmeside
http://www.med.uio.no/heled/index.html

Annet

Besøksadresse
Department of Sociology and Human Geography (ISS) | Faculty of Social Sciences | University of Oslo | Rom 420, Harriet Holters hus (map) Moltke Moesvei 31 | P.O. Box 1096, Blindern 0317 Oslo

Samarbeidsrelasjoner
Nordic Network for Health Management Research - NOHRnet;
NEON - organisasjonsforskning i Norge
COST - Enhancing the role of medicine in the management of European Health Systems
COST - Leeds University

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Lars Erik Kjekshus ble cand. polit. i 1996 og dr.polit i statsvitenskap i 2004 ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Han var en kort periode ansatt i Statskonsult og Helsedepartementet før han ble ansatt som forsker ved SINTEF i Trondheim i 1997. Fra 1999 til 2003 var han stipendiat ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi og visiting scholar ved Stanford University, USA i 2001. Han ble tilsatt som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi fra januar 2006 og programleder for Bachelorprogrammet samme år. Forskningsleder ved Norges forskningsråd for helse- og omsorgstjenester fra 2008. ■Prosjektleder for gjennomgang og utvikling av organiseringen av Oslo Universitetssykehus fra 2014-2015. Professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, fra september 2015. Programleder for masterprogrammet i Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, fra høsten 2016

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emner

Arbeidsliv

Arbeidsorganisering

Helsepolitikk

Institusjonalisme

Ledelse og lederutvikling

Nyinstitusjonell teori

Organisasjon og ledelse

Sykefravær

Sykehusadministrasjon / organisering

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer