Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Mari Dalen Herland

Fakultet for sosialfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Barnevern

Barnevernet

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn

Farskap

Foreldreskap

Kvalitative forskningsmetoder

Longitudinell studie

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer