Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Marte Feiring

Institutt for fysioterapi (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 63 07

Annet

Besøksadresse
Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Postboks 4 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Norsk institutt for by og regionforskning: Nora Gotaas og Hilde H Zeiner Diakonhjemmets høgskole: Ånund Brottveit Phlegethon: norske og danske forskere Helsesosiologisk Nettverk

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Sosiologi

Emner

Arbeidsrettet rehabilitering

Forebyggende helsearbeid

Funksjonshemmede

Historisk sosiologi

Kritiske kunnskapsstudier

Kvalitative forskningsmetoder

Rehabilitering

Samhandlingsteori

Selvhjelpsarbeid

Tekstanalyse

Tverrfaglig samarbeid

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED