Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Gro Ingleid van der Meeren

Økosystemprosesser (Forsker) - Havforskningsinstituttet

van der Meeren-bilde

Kontaktinfo


Havforskningsinstituttet

E-post

Annet

Besøksadresse
Havforskningsinstituttet, PB 1870 Nordnes 5817 Bergen

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Seniorforsker, Økologiske prosesser Jobber med en rekke norske forvaltningsinstitutsjoner. Jeg har løpende relasjoner til Polarinstitutet, NINA, NTNU, UiB, UiO, UNIS, Nansensenteret, Framsenteret og Artsdatabanken nasjonalt, ICES, OSPAR og delvis Arktisk Råds utredningrupper, NOAA, European Marine Board, IMBeR, Future Earth internasjonalt.

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Min faglige interesse innen økologi er biodiversitet og næringsnett. Jeg er utdannet økolog/etolog med særlig erfaring innen forskning på krabbe og hummer. Jeg har vært involvert i studier av krepsdyr nevrologi, biologi, økologi og atferd, både grunnforskning og i forvaltnings- og havbeitesammenheng. For tiden er jeg hovedsakelig involvert i rådgiving inn mot helhetlig økosystembasert havforvaltning gjennom oppdrag for å utvikle og evaluere de norske havforvaltningsplanene som deltaker i sekretariatet for Overvåkingsgruppa for de norske Havforvaltningsplanene og med i havforskningens ekspertgruppe i forhold til Norsk-Russisk miljøsamarabeid. Jeg er med i Hjortsenteret for studier av dynamikken i marine økosystem. Jeg har vært Havforskningsinstituttets ansvarlige inn mot miljødirektorartes prosjekt Naturindekser i Norge.

Vitenskapsdisipliner

Etologi

Økologi

Emner

Bentos

Forskningsformidling

Marine økosystemfunkjoner

Rådgiving

Tifotkreps

Økosystemkomponenter

Økosystemmodell

Økosystemtilnærming

Økosystemtjenester

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner