Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Eirik Skogvoll

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klinikk for anestesi og intensivmedisin (Overlege anestesiologi ) - St. Olavs Hospital HF

Skogvoll-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Somatiske avdelinger

Annet

Vitenskapsdisipliner

Anestesiologi

Pediatri

Emner

Akuttmedisin

Anestesi

Barnesykdommer

Medisinsk statistikk


Prosjekter

Forenklet versus etablert fotodynamisk terapi ved lavrisiko bacalcelle karsinom - en randomisert, kontrollert, blindet multisenter studie.

Serumkonsentrasjoner av metadon i en naturalistisk setting

Early bird-tidlig deteksjon med ultralyd av mikroangiopati hos diabetikere