Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bård Eirik Kulseng

Institutt for klinisk og molekylær medisin (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kirurgisk klinikk (Overlege) - St. Olavs Hospital HF

Medisinsk klinikk (Overlege endokrinologi ) - St. Olavs Hospital HF

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Somatiske avdelinger

St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Somatiske avdelinger

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Effekten av høyintensiv trening på totalt energiforbruk, appetitt og livskvalitet hos sykelig overvektige pasienter – en randomisert kontrollert studie

Early bird-tidlig deteksjon med ultralyd av mikroangiopati hos diabetikere

Forskjeller mellom mennesker i deres forhold til mat

STYRK Betania Malvik

Livsstilsintervensjoner med eller uten legemidler for voksne med overvekt eller fedme. Systematisk kartleggingsoversikt.

Behandling av sykelig fedme med intragastrisk injeksjon av Botulinum toxin A. En randomisert, dobbelblindet, placebokontrollert fase II-studie

Er bariatrisk kirurgi en risikofaktor for redusert kognitiv funksjon?

Karakterisering av biokjemiske endringer i humant pancreasvev ved vibrasjonsspektroskopiske billedanalyser

Betydning av FTO-genet for livsstil, overvekt og diabetes ut fra HUNT-materialet

Fedmegeners betydning for kosthold og metabolisme ved sykelig overvekt

Kan du spille deg i god form?

BAROBS - oppfølgingsstudie etter fedmekirurgi i Helse Midt-Norge

”Gammel vane- vond å vende” Kan helseatferd bedres hos personer med overvekt og/eller som er i risiko for å utvikle type 2 diabetes?- en studie av HUNT deltakere og kommunale frisklivstilbud

Intragastrisk injeksjon av Botox

Glykemisk kontroll og sin tilknytning til medisinering tilhørighet blant diabetikere : Et sykehus basert tverrsnittsstudie i Nepal

Sammenlikning av effekt og sikkerhet av insulin degludec og insulin glargin 300 E/mL hos pasienter med type 2-diabetes som er utilstrekkelig behandlet med basal insulin med eller uten perorale antidiabetika

BAR-MEDS. Endringer i farmakokinetikk av legemidler etter fedmekirurgi: En serie prospektive undersøkelser


Forskningsgrupper

Norsk senter for barneforskning