Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bård Eirik Kulseng

Medisinsk klinikk (Overlege endokrinologi ) - St. Olavs Hospital HF

Institutt for klinisk og molekylær medisin (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kirurgisk klinikk (Overlege) - St. Olavs Hospital HF

Kontaktinfo


St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Somatiske avdelinger

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Somatiske avdelinger

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Glykemisk kontroll og sin tilknytning til medisinering tilhørighet blant diabetikere : Et sykehus basert tverrsnittsstudie i Nepal

Effekten av høyintensiv trening på totalt energiforbruk, appetitt og livskvalitet hos sykelig overvektige pasienter – en randomisert kontrollert studie

Kan du spille deg i god form?

”Gammel vane- vond å vende” Kan helseatferd bedres hos personer med overvekt og/eller som er i risiko for å utvikle type 2 diabetes?- en studie av HUNT deltakere og kommunale frisklivstilbud

Forskjeller mellom mennesker i deres forhold til mat

Intragastrisk injeksjon av Botox

Sammenlikning av effekt og sikkerhet av insulin degludec og insulin glargin 300 E/mL hos pasienter med type 2-diabetes som er utilstrekkelig behandlet med basal insulin med eller uten perorale antidiabetika

Behandling av sykelig fedme med intragastrisk injeksjon av Botulinum toxin A. En randomisert, dobbelblindet, placebokontrollert fase II-studie

Karakterisering av biokjemiske endringer i humant pancreasvev ved vibrasjonsspektroskopiske billedanalyser

Er bariatrisk kirurgi en risikofaktor for redusert kognitiv funksjon?

BAR-MEDS. Endringer i farmakokinetikk av legemidler etter fedmekirurgi: En serie prospektive undersøkelser

Betydning av FTO-genet for livsstil, overvekt og diabetes ut fra HUNT-materialet

Fedmegeners betydning for kosthold og metabolisme ved sykelig overvekt

Early bird-tidlig deteksjon med ultralyd av mikroangiopati hos diabetikere

STYRK Betania Malvik

BAROBS - oppfølgingsstudie etter fedmekirurgi i Helse Midt-Norge


Forskningsgrupper

Norsk senter for barneforskning