Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Herindrasana Ramampiaro

Institutt for datateknologi og informatikk (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Hjemmeside
http://www.idi.ntnu.no/~heri/

Annet

Besøksadresse
IDI - NTNU 7491 Trondhim

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Forskningssamarbeid med Medisinsk Teknisk Forskningssenter (MTFS), Universitet i Bergen og Universitet i Tromsø via CAIM-prosjektet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Emner

Datagruvedrift

Informasjonsgjenfinning

Maskinlæring

Multimediagjenfinning