Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Anne Hildur Henriksen

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klinikk for lunge og arbeidsmedisin (Klinikksjef ) - St. Olavs Hospital HF

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Somatiske avdelinger

Annet

Besøksadresse
Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital HF. Tlf. 73 86 85 94

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Jeg er prosjektansvarlig for en prospektiv klinisk intervensjonsstudie, KOLS-Heim som er en del av et samarbeidsprosjekt med SINTEF helse og Trondheim kommune, Helsa-Mi. Prosjektmedarbeider i et samarbeidsprosjekt om kols fenotyper med UIO og UCSF. Prosjektmedarbeider i HUNT prosjekt om prevalens kols og astma.

Bakgrunn

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Vitenskapsdisipliner

Emner

Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter