Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   John-Arne Skolbekken

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Skolbekken-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Folkehelse

Forskningsetikk

Helse- og sykdomsforståelser

Helserisiko

Helsetjenesteforskning

Kvalitative forskningsmetoder

Mammografiscreening

Medikalisering

Risikokommunikasjon

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer