Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Elin Kjørsvik

Institutt for biologi (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kjørsvik-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Hjemmeside
http://www.ntnu.no/ansatte/elin.kjorsvik

Annet

Besøksadresse
Arbeidssted: NTNU Senter for fiskeri og havbruk (Sealab), Brattørkaia 17C, 7491 Trondheim

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Mine forskningsområder: Marin biologi og akvakultur: * Oppdrett av marine fiskelarver og yngel * Utviklingsbiologi og økologi hos tidlige livsstadier i fisk * Egg- og larvekvalitet hos fisk * Ernæring og fordøyelsesmekanismer i fiskelarver * Utnyttelse av nye marine bioressurser * Histologi og ultrastruktur

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi

Emner

Akvakultur

Ernæring

Fiskebiologi

Fiskefysiologi

Fordøyelsesfysiologi

Histologi

Utviklingsbiologi

Land

Norge

Spania

USA

Vietnam


Prosjekter