Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Steinar Krokstad

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Annet

Besøksadresse
HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie NTNU Forskningsveien 2 7600 Levanger

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter

Punktbaserte geografiske studier i befolkningsbaserte helseundersøkelser. (Spatial HUNT)

Kystsamfunn i endring: Generasjon, helse og bærekraft. En HUNT studie.

Helsekonsekvenser av sosial isolasjon

Den relative alderseffektens betydning for barnas helse, atferd og læringsrelaterte forhold i skolen. Ung-HUNT

Helse, sosialstønad og trygdeytelser. Prosjekter for anvendelse av kobling mellom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og FD-trygd.

Hundehold og helse. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Hvordan inntektsulikhet påvirker dødsrisiko

ABC (Act, Belong, Commit) for bedre mental helse blant voksne i HUNT.

Prosent kroppsfett og dødelighet: HUNT

Kan sosioøkonomiske helseforskjeller forklares med fysisk aktivitet på jobben og i fritiden? Fysisk aktivitet i arbeid og fritid og hjertekar-sykdom

ABC for bedre mental helse blant ungdom i Norge. Ung-HUNT.

Modellering av BMI-endringer i intervensjoner på gruppe- og befolkningsnivå

Kan kulturdeltakelse redusere smerteplager i befolkningen? Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Health Gap: Helse, modning og kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

Psychosocial work factors and mental health in Norwegian farmers during three decades

Determinanter for lang levetid og sunn aldring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Helsekonsekvenser av sosial isolasjon

Helse og psykisk helse hos bønder før og nå – har strukturelle endringer i landbruket påvirket bønders helse?

Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

Selvmords-krise-syndromet; Kan akutt selvmordsrisiko avdekkes bedre? En HUNT kohort-studie

Faktorer som påvirker forløp av obstruktiv lungesykdom, et nordisk samarbeidsprosjekt


Forskningsgrupper

CHAIN