Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Grete Swensen

Avdeling for kulturarv og samfunn (Seniorforsker) - Norsk institutt for kulturminneforskning

Kontaktinfo


Norsk institutt for kulturminneforskning

E-post

Telefon
23355000

Adresse
Storgata 2, 0105 OSLO

Annet

Samarbeidsrelasjoner
Tverrdisiplinært samarbeid med forskere ved andre institutter, som f.eks Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for by- og regionforskning, Høgskolen i Oslo, Universitet for miljø- og biovitenskap m.fl.

Vitenskapsdisipliner

Etnologi

Emner

Byer / steder

Byggetradisjoner

Byrom

Kulturarv og kulturminner

Kulturstudier

Kvalitative forskningsmetoder

Landskap

Sosialhistorie

Personinformasjon

Curriculum Vitae