Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Lene Østby

Senter for diakoni og profesjonell praksis (Stipendiat) - VID vitenskapelige høgskole

Østby-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Privat e-post

Bakgrunn

Hun er utdannet sosionom og har hovedfag i kriminologi. Erfaring som sosionom fra blant annet rusfeltet. Hun har siden 2001 arbeidet som lektor i sosialt arbeid, ble tilkjent førstelektor kompetanse i 2015. Har en sertifisering som gestaltterapeut og har lang erfaring som veileder. Hennes forskning og utviklingsarbeider har vært knyttet til marginalisering og tjenesteutvikling til voldsutsatte. Påbegynte en ph.d. om råd og veiledning av foreldre i barnevernet 2020.

Vitenskapsdisipliner

Emner

Barnevern

Faglig veiledning

Relasjoner

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART