Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Lene Østby

Team for undervisning og formidling (Universitetslektor) - UiT Norges arktiske universitet

Senter for diakoni og profesjonell praksis (Stipendiat) - VID vitenskapelige høgskole

Østby-bilde

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART