Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Torbjørn Ekrem

Institutt for naturhistorie (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ekrem-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Hjemmeside
http://www.ntnu.no/~torbjoe/

Annet

Besøksadresse
Seksjon for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Jeg interesserer meg for evolusjon, biosystematikk og biogeografi, spesielt til tovingefamilien fjærmygg (Diptera: Chironomidae). Forskningsfokuset er rettet mot taksonomi, biologi, fylogeni, zoogeografi og molekylærsystematikk til tribus Tanytarsini, men omfatter også andre artsgrupper av både planter og dyr. De siste årene har jeg arbeidet mye med DNA-strekkoding og leder for tiden Norwegian Barcode of Life (NorBOL), et nettverk av 16 institusjoner i Norge med interesse for DNA-strekkoding. NorBOL er også et prosjekt som tar mål av seg å bli nasjonal infrastruktur på DNA-strekkoding i Norge.

Vitenskapsdisipliner

Systematisk zoologi

Emner

Biosystematikk

Chironomidae

Evolusjon

Insekter

Taksonomi

Land

Norge

Region

Afrika

Europa

Nord-Amerika