Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Roger Almvik

PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri (Forskningsleder) - St. Olavs Hospital HF

Institutt for psykisk helse (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Almvik-bilde

Kontaktinfo


St. Olavs Hospital HF

E-post

Telefon
45 46 88 80

Adresse
Divisjon PH

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Annet

Besøksadresse
PB 3250 Sluppen, 7006 Trondheim, Norway

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Psykiatrisk Sykepleier/Dr Philos

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emner

Fengselspsykiatri

Rettspsykiatri

Sikkerhetspsykiatri

Sykepleie

Sykepleievitenskap

Land

Norge

Region

Vest-Europa

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED