Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   



Erik Søndenaa

Institutt for psykisk helse (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri (Forsker) - St. Olavs Hospital HF

Søndenaa-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Divisjon PH

Annet

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Yrkestilfredshet og arbeidsbelastning: Ansatte i kommunale vs. institusjonaliserte omsorgstjenester for domfelte personer med psykisk utviklingshemning

Vernepleierstudenters kunnskap, kontakt og holdninger til personer med utviklingshemning: Sammenligning

Yrkestilfredshet og arbeidsbelastning: Ansatte i kommunale vs.

Innsatte med utviklingshemming

Validering av en sjekkliste for emosjonelt ustabil- og dyssosial

Screening for lærevansker i kriminalomsorgen

Strafferettslig vurdering av psykisk utviklingshemming hos domfelte

Økt makt og tvang i omsorg for mennesker med psykisk

Nonverbale lærevansker og kompleks dissosiasjon: en kasusstudie om nonverbale lærevansker i kombinasjon med psykisk lidelse

Diabetes og utviklingshemming

Psykisk utviklingshemmede og sinnemestring

Helseindikatorer hos mennesker med utviklingshemning

Mennesker med utviklingshemming og forståelse av samtykke til seksuelle handlinger

Psykisk utviklingshemmede og sinnemestring

Brukerundersøkelse Habiliteringstjenesten for voksne

Bedre kommunikasjon

START at the secure ward Brøset

Risikofaktorer for seksuelle grenseoverskridelser/overgrep hos mennesker med psykisk utviklingshemming

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kommunal

Validering av en sjekkliste for emosjonelt ustabil- og dyssosial personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning

START i kriminalomsorgen


Forskningsgrupper

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Midt-Norge