Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Erik Søndenaa

Institutt for psykisk helse (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri (Forsker) - St. Olavs Hospital HF

Søndenaa-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Divisjon PH

Annet

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Nonverbale lærevansker og kompleks dissosiasjon: en kasusstudie om nonverbale lærevansker i kombinasjon med psykisk lidelse

Diabetes og utviklingshemming

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kommunal

Mennesker med utviklingshemming og forståelse av samtykke til seksuelle handlinger

Risikofaktorer for seksuelle grenseoverskridelser/overgrep hos mennesker med psykisk utviklingshemming

Bedre kommunikasjon

Yrkestilfredshet og arbeidsbelastning: Ansatte i kommunale vs.

Innsatte med utviklingshemming

Økt makt og tvang i omsorg for mennesker med psykisk

Validering av en sjekkliste for emosjonelt ustabil- og dyssosial

Helseindikatorer hos mennesker med utviklingshemning

Psykisk utviklingshemmede og sinnemestring

START i kriminalomsorgen

Yrkestilfredshet og arbeidsbelastning: Ansatte i kommunale vs. institusjonaliserte omsorgstjenester for domfelte personer med psykisk utviklingshemning

Screening for lærevansker i kriminalomsorgen

Validering av en sjekkliste for emosjonelt ustabil- og dyssosial personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning

Psykisk utviklingshemmede og sinnemestring

Brukerundersøkelse Habiliteringstjenesten for voksne

Strafferettslig vurdering av psykisk utviklingshemming hos domfelte

START at the secure ward Brøset

Vernepleierstudenters kunnskap, kontakt og holdninger til personer med utviklingshemning: Sammenligning


Forskningsgrupper

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Midt-Norge