Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Erik Søndenaa

Institutt for psykisk helse (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri (Forsker) - St. Olavs Hospital HF

Søndenaa-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Divisjon PH

Annet

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Vernepleierstudenters kunnskap, kontakt og holdninger til personer med utviklingshemning: Sammenligning

Risikofaktorer for seksuelle grenseoverskridelser/overgrep hos mennesker med psykisk utviklingshemming

Nonverbale lærevansker og kompleks dissosiasjon: en kasusstudie om nonverbale lærevansker i kombinasjon med psykisk lidelse

Diabetes og utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming og forståelse av samtykke til seksuelle handlinger

Validering av en sjekkliste for emosjonelt ustabil- og dyssosial

Strafferettslig vurdering av psykisk utviklingshemming hos domfelte

Helseindikatorer hos mennesker med utviklingshemning

Psykisk utviklingshemmede og sinnemestring

Yrkestilfredshet og arbeidsbelastning: Ansatte i kommunale vs.

Økt makt og tvang i omsorg for mennesker med psykisk

Validering av en sjekkliste for emosjonelt ustabil- og dyssosial personlighetsforstyrrelse hos personer med psykisk utviklingshemning

Yrkestilfredshet og arbeidsbelastning: Ansatte i kommunale vs. institusjonaliserte omsorgstjenester for domfelte personer med psykisk utviklingshemning

Brukerundersøkelse Habiliteringstjenesten for voksne

Bedre kommunikasjon

Psykisk utviklingshemmede og sinnemestring

START at the secure ward Brøset

Screening for lærevansker i kriminalomsorgen

START i kriminalomsorgen

Innsatte med utviklingshemming

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kommunal


Forskningsgrupper

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Midt-Norge