Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ingri-Hanne Brænne Bennwik

Fakultet for sosialfag (Høgskolelektor) - VID vitenskapelige høgskole

Bennwik-bilde

Kontaktinfo


Annet

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Disability studies

Ettervern

Institusjonell etnografi

Profesjonell praksis

Sosialt arbeid

Land

Norge

Sverige

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer