Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Hilde Trygstad

VID vitenskapelige høgskole (Seksjonssjef) - VID vitenskapelige høgskole

Trygstad-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Besøksadresse
Diakonveien 18, 0367 Oslo. PB 184 Vindern, 0319 Oslo

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg diakonale sykehus Høgskolen i Oslo

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi

Kunnskapsgjenfinning og organisering

Emner

Fengselssosiologi

Informasjonskompetanse

Opphavsrett

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA