Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Anne Moen

Avdeling for sykepleievitenskap (Professor) - Universitetet i Oslo

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (Professor) - Universitetet i Sørøst-Norge

Moen-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Telefon
22850540

Hjemmeside
http://www.intermedia.uio.no/display/Im2/Anne+Moen

Universitetet i Sørøst-Norge

E-post

Annet

Besøksadresse
Institutt for helse og samfunn, avdeling for sykepleievitenskap, Postboks 1130, Blindern, 0318 Oslo

Samarbeidsrelasjoner
Samarbeider bredt for å forstå potensialer for velferdsteknologi i forbindelse med mangelfull ernæring, utivkling og bruk av digitale innbyggertjenester. Videre er jeg engasjert i arbeid innen sykepleie, helseinformatikk og eHelse.

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Datastøttet samarbeidslæring

EHelse

Helseinformatikk

Kompetanseoppbygging

Kvalitative forskningsmetoder

Kvalitetssikring, helsetjenester / helseomsorg

Sykepleie

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin