Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Anne Mari Sund

RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PH - Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (Overlege barn- og ung psyk ) - St. Olavs Hospital HF

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Divisjon PH

Annet

Samarbeidsrelasjoner
Regionsenter For barn og unges psykiske helse ØstSør,Det Arktiske Universitet i Tromsø, Psykologisk Institutt,NTNU.Sintef.Psykiatrisk Institutt, Seksjon for Selvmordsforskning,Univ i Oslo. MoodNet, Regionalt forskningsnettverk for stemningslidelser, Univ i Bergen.

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag

Emner

Affektive sinnslidelser

Epidemiologi

Evidensbasert behandling

Forebygging

Suicidologi

Tilknytning