Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Erik Georg Granquist

Institutt for produksjonsdyrmedisin (Førsteamanuensis) - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinfo


Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-post

Adresse
Seksjon for småfeforskning

Annet

Besøksadresse
Norges veterinærhøgskole, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Seksjon for besetningshelse, Ullevålsveien 72 0033 Oslo

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
VI. NMBU, MatInf. NMBU ProdMed, seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, Sandnes. NMBU, IHA. NMBU, ProdMed, ambulatorisk klinikk og seksjon for besetningstjenester. Animalia, Nortura, Norsk kylling. FHI. NSG. Universitetet i Linköping. Länssjukhuset i Ryhov. ScandTick Innovation, UFL UMN. ECSRHM. ECVPH. Bundeswehr Institute of Microbiology. Moredun Research Institute. NIBIO.

Bakgrunn

Veterinær, PhD, Dipl. ECSRHM

Vitenskapsdisipliner

Klinisk veterinærmedisinske fag

Landbruks- og fiskerifag

Reproduksjon

Emner

Dyrevelferd

Epidemiologiske studier

Fôring

Immunologi

Molekylærbiologi

Vektorsykdommer

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

PUBMED