Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Linda Rykkje

Fakultet for helsefag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Rykkje-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Bakgrunn

Jeg er sykepleier med doktorgrad i helsevitenskaper, omsorgsvitenskap fra Åbo Akademi, Finland. Min PhD handler om kjærlighet, åndelighet og verdighet i omsorgen for gamle mennesker. Jeg arbeider med videreutdanning/master for helsepersonell med fokus på eldreomsorg og gerontologi. Min forskningsfokus er på omsorgsvitenskap og utvikling av gode tjenester i eldreomsorgen.

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Eldreomsorg

Velferdsteknologi

Verdighet

Åndelighet

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer