Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Oddgeir Arne Synnes

Avdeling for helse- og sosialfag (Førsteamanuensis ii) - Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Senter for diakoni og profesjonell praksis (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Synnes-bilde

Kontaktinfo


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Besøksadresse
Diakonveien 14, Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo

Bakgrunn

Utdanna litteraturvitar. Har i mange år arbeidd med narrativ medisin, sjukdomsforteljingar og kreativ skriving innan eldreomsorg og palliativ omsorg. Underviser og rettleiar innan narrativ medisin og helsefagleg humaniora.

Vitenskapsdisipliner

Nordisk litteratur

Emner

Demensomsorg

Eldreomsorg

Hermeneutikk

Kreft

Lindrende behandling

Livshistorier /narrativer

Medborgerskap

Narrativ analyse

Narrativ forskning

Praksisfortellinger

Skrivekurs

Sykdomsfortellinger

Verdighet

Åndelig omsorg

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART