Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Elisabeth Mæland

Fakultet for helsefag (Førstelektor) - VID vitenskapelige høgskole

Mæland-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Telefon
22451820

Annet

Bakgrunn

Er førstelektor og utdannet sykepleier. Min mastergrad i kristendomskunnskap har et flerfaglig innhold; sjelesorg, åndelig omsorg i sykepleien og religionspsykologi. Underviser i grunnleggende sykepleie, palliasjon, åndelig omsorg, kommunikasjon, livssynskompetanse og sjelesorg. Har emneansvar for lokalt profilemne ved VID (Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis) på bachelor- og masternivå. Medansvarlig for bacheloremne i palliasjon, spiritual care og sykepleie til pasienter med behov for medisinsk behandling. Min forskning omhandler tilknytningserfaringer, bønn og livssynskompetanse. Jeg har lang klinisk erfaring som sykepleier fra medisinsk, onkologisk og palliativ avdeling. Jeg har også arbeidserfaring fra Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, der jeg arbeidet med klinisk sjelesorg.

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Kardiologisk sykepleie

Kreftsykepleie

Lindrende behandling

Livssyn

Religionspsykologi

Sjelesorg

Åndelig omsorg

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART