Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Hilde Lausund

VID vitenskapelige høgskole (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Lausund-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Telefon
22451826

Annet

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Aktør nettverks teori

Etnografisk feltarbeid

Hjemmesykepleie

Kommunehelsetjenester

Nettverksteori

Omsorgsetikk

Pleie- og omsorgstjenesten

Praksisteori

Profesjonsetikk

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART