Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Inger Oterholm

Fakultet for sosialfag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Oterholm-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Telefon
22451966

Hjemmeside
https://www.vid.no

Annet

Bakgrunn

Sosionom med hovedfag i sosialt arbeid. PhD i profesjonsstudier. Har undervisnings- og veiledningserfaring fra bachelor, videreutdanninger, master og PhD innenfor sosialt arbeid og profesjonell praksis, særlig knyttet til barnevernfeltet. Har arbeidet med ulike forsking-og praksisutviklingsprosjekter relatert til barnevernfeltet. Er studieleder for master og videreutdanninger i sosialt arbeid.

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Barnevern

NAV

Organisasjon

Praksisforskning

Profesjonskunnskap

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART