Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Beate Jelstad Løvaas

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Telefon
22451816

Annet

Bakgrunn

Har Master of Science fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet og PhD fra Norges Handelshøyskole, institutt for strategi og ledelse.

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Etisk refleksjonsveiledning

Frivillighet

Kunnskapsorganisasjoner

Motivasjon

Organisasjon og ledelse

Relasjoner og ledelse

Veiledning

Verdibasert ledelse

Verdier og verdiarbeid

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer