Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Kristina Hoydal

Senter for diakoni og profesjonell praksis (Stipendiat) - VID vitenskapelige høgskole

Hoydal-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Bakgrunn

Er utdannet ergoterapeut og har jobbet med barn og unge i kommunehelsetjenesten i mange år. Har etterfølgende undervisnings- og veilednings-erfaring fra Ergoterapeututdanningen ved VID - med hovedfokus på barn og unge, folkehelse, universell utforming og praksisstudier. Har veiledet studentprosjekter innen folkehelse, universell utforming og bruk av aktivitetsgrupper som helsefremmende tiltak. Har erfaring med prosjekter og utviklingsarbeid sammen med samarbeidspartnere i praksis- og forskningsfelt.

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Medisinsk teknologi

Samfunnsvitenskap

Emner

Barn og unge

Ergoterapi

Fag- og forskningsetikk

Folkehelse

Medborgerskap

Praksisstudier

Universell utforming

Universell utforming av IKT

Velferdsteknologi

Land

Danmark

Færøyene

Norge

Region

Norden

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin