Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Nina Amble

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (Professor) - OsloMet - storbyuniversitetet

Det helsevitenskapelige fakultet (Førsteamanuensis) - Universitetet i Stavanger

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 73 42

Annet

Besøksadresse
Kunnskapsveien 55 2007 Kjeller

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi

Samfunnsvitenskap

Emner

Arbeidslivslæring

Innovasjon i offentlig sektor

Kjønn og kvinneperspektiver

Organisasjonslæring

Pleie og omsorgsarbeid

Serviceinnovasjon

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED