Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Oddmund Nordgård

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (Førsteamanuensis) - Universitetet i Stavanger

Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer (Forsker) - Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Nordgård-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Stavanger

E-post

Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

E-post

Annet

Besøksadresse
Laboratorium for Molekylærbiologi, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus, Torgv. 25B, 4011 Stavanger.

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
International: Professor Milind Javle at the University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, USA. Professor Yves Rozenholc at Paris Descartes University, France. National: - Professors Anders Molven and Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland University Hospital, Bergen. Professor Professor Ragnhild Lothe, Assistant professors Åslaug Helland, Odd Terje Brustugun, and Bjørn Naume, Oslo University Hospital, Oslo, Norway.

Vitenskapsdisipliner

Molekylærbiologi

Emner

Molekylærbiologi

Onkologi

Land

Norge

Region

Europa

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner