Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Marit Alvestad

Institutt for barnehagelærerutdanning (Professor) - Universitetet i Stavanger

Kontaktinfo


Universitetet i Stavanger

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Utvikling av IKTbasert undervisning

Nordisk studentsamarbeid på Internett -et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Stavanger, Universitetet i Jyväskylä og Universitetet i Stockholm.

"Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i praksis." Prosjekt til styrking av praksisopplæringa i lærarutdanningane, førskolelærar-utdanninga. Finansiert av Norgesnettrådet, Læringssenteret, Oslo.

Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet

Samspillsobservasjon blant norske og finske førskolelærerstudenter

Barn og voksnes bruk av objekter og figurer.

Better Provision for Norways' children in ECEC/ Gode barnehager for barn i Norge

Større kontaktflate mellom naturfag i førskolelærerutdanning og naturbarnehager

IKT basert undervisning -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen

Hverdagskvaliteter i barnehagen

10 vt.kurs IKT basert etterutdanning - Småbarnspedagogikk

Årsplanarbeid i barnehagen - førskolelæreres oppfatninger.

Nye læreplanar i barnehage og skole - nye veier å gå?

Barnehagens pedagogiske årsplan i teori og praksis

Internett som arena for prosesskriving -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen ved HIS

Hverdagskvaliteter i barnehagen

Nasjonale planar for barnehagen i New Zealand, Norge og Sverige.

Den komplekse planlegginga.

Internett som arena for møter, diskusjoner og veiledning under praksis -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen ved HIS.

Samspillsobservasjon mellom norske, finske og svenske førskolelærerstudenter

Den komplekse planlegginga. Førskolelærarar om pedagogisk planlegging ogpraksis.

IKT som verktøy for a) prosessorientert skriving, b) samarbeidslæring, c) bindeledd/møteplass mellom HIS og praksisfeltet.

Årsplananalyse. Ei analyse av årsplanar frå 8 fylker i Norge.

"Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen (DIGOB)"

Barnehagens estetiske miljø

Samspillsobservasjoner - Samarbeid mellom finske og norske studenter basert på bruk av IKT

BLU - følgeforskning av barnehagelærerutdanningen

Utvikling av IKT basert undervisning i ordinær- og fjernundervisning undervisning

Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet

Learning cultures in kindergarten


Forskningsgrupper

Pedagogikk i ny barnehagelærerutdanning -tverrinstitusjonell forskergruppe