Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Marit Alvestad

Institutt for barnehagelærerutdanning (Professor) - Universitetet i Stavanger

Kontaktinfo


Universitetet i Stavanger

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Internett som arena for prosesskriving -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen ved HIS

Barnehagens estetiske miljø

Utvikling av IKT basert undervisning i ordinær- og fjernundervisning undervisning

Barn og voksnes bruk av objekter og figurer.

Kvalitet i barnehagen GoBaN kvalitativ dybdestudie

Den komplekse planlegginga.

Internett som arena for møter, diskusjoner og veiledning under praksis -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen ved HIS.

Nye læreplanar i barnehage og skole - nye veier å gå?

Barnehagens pedagogiske årsplan i teori og praksis

Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet

Nordisk studentsamarbeid på Internett -et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Stavanger, Universitetet i Jyväskylä og Universitetet i Stockholm.

Utvikling av IKTbasert undervisning

Learning cultures in kindergarten

IKT som verktøy for a) prosessorientert skriving, b) samarbeidslæring, c) bindeledd/møteplass mellom HIS og praksisfeltet.

Hverdagskvaliteter i barnehagen

Samspillsobservasjon blant norske og finske førskolelærerstudenter

Better Provision for Norways' children in ECEC/ Gode barnehager for barn i Norge

Årsplananalyse. Ei analyse av årsplanar frå 8 fylker i Norge.

Samspillsobservasjoner - Samarbeid mellom finske og norske studenter basert på bruk av IKT

Den komplekse planlegginga. Førskolelærarar om pedagogisk planlegging ogpraksis.

Årsplanarbeid i barnehagen - førskolelæreres oppfatninger.

"Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i praksis." Prosjekt til styrking av praksisopplæringa i lærarutdanningane, førskolelærar-utdanninga. Finansiert av Norgesnettrådet, Læringssenteret, Oslo.

Samspillsobservasjon mellom norske, finske og svenske førskolelærerstudenter

Nasjonale planar for barnehagen i New Zealand, Norge og Sverige.

IKT basert undervisning -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen

Større kontaktflate mellom naturfag i førskolelærerutdanning og naturbarnehager

"Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen (DIGOB)"

10 vt.kurs IKT basert etterutdanning - Småbarnspedagogikk

Hverdagskvaliteter i barnehagen

BLU - følgeforskning av barnehagelærerutdanningen

Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet


Forskningsgrupper

Pedagogikk i ny barnehagelærerutdanning -tverrinstitusjonell forskergruppe