Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Nicolay Gausel

Institutt for psykososial helse (Professor) - Universitetet i Agder

Gausel-bilde

Kontaktinfo


Annet

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Sosialt arbeid

Sosiologi

Emner

Aggresjon

Anvendt statistikk

Avvisning

Eksperiment-design

Emosjoner

Kvalitative forskningsmetoder

Kvantitative forskningsmetoder

Pro-sosial atferd

Psykologisk selvforsvar

Psykometri / anvendt statistikk

Skam

Sosiale vansker

Stigmatisering

Strukturelle likningsmodeller

Tilgivelse


Prosjekter