Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ove Sandell

Kontaktinfo


Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Utvikling av læring og yrkesidentitet hos grunnutdanningsstudenter fra sykepleie, barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleieutdanningen, med fokus på læringen som finner sted i (og i tilknytning til) praksisperiodene.

Hvordan kan økt kulturforståelse blant ansatte og familiegjenforente bidra til å redusere risikofaktorer før, under og etter adkomst? Hvordan kan kommunale instanser i samarbeid med familien tilrettelegge for en bedre integrering og inkludering for ungdom?

Regionalt nettverk: Læring i praksis innenfor kommunal omsorg.

Utvikling av læring og yrkesidentitet hos grunnutdanningsstudenter fra sykepleie, barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleieutdanningen, med fokus på læringen som finner sted i (og i tilknytning til) praksisperiodene.

Hvordan beskriver masterstudenter undervisningstilbudet vurdert i forhold til etablert og nyutviklet faglig yrkesidentitet?

Praksislæring i sosialarbeiderutdanningen. En dramaturgisk tilnærming.

Gode og hjelpeløse hjelpere.

Praksislæring i sosialarbeiderutdanningen. En dramaturgisk tilnærming.

Oppvekstvilkår: Utfordringer og mestringsforsøk

Utvikling av læring og yrkesidentitet hos grunnutdanningsstudenter ved barnevernspedagog-, pedagog og vernepleieutdanningen.

Læring i praksis innenfor kommunal omsorg.

Gode og hjelpeløse hjelpere.

Mot et sosiokulturelt perspektiv på læring?

Gruppeveiledning. Evaluering av Videreutdanning i praksisveiledning, trinn 2.

Utvikling av læring hos studenter som fullfører Masterstudium i tverrfaglig samarbeid.

Videreutdanning i yrkesfaglig veiledning, trinn 1.

”Utvikling av læring og yrkesidentitet hos grunnutdanningsstudenter fra barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleieutdanningen - med fokus på læringen som finner sted i (og i tilknytning til) praksisperiodene”.

Reetablering av flyktningfamilier etter separasjon, (med hovedfokus på barn- og ungdoms reaksjoner og deres tilknytning til lokalsamfunnet).

Videreutdanning i yrkesfaglig veiledning, trinn 2.

Utvikling av læring og yrkeidentitet hos grunnutdanningsstudenter fra barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleieutdaningen(e).

Læring i praksis innenfor kommunal omsorg.

"Gode og hjelpeløse hjelpere." Læring som tilegnelse eller læring som deltakelse:Et spørsmål om komplimentære tilnærminger?

Riktig tverrfaglig faglig samhandling med andre

Pararende fortellinger blant elever med lese og/eller lesevansker

Tverrfaglig veiledning og fremme av forandring

Tverrfaglig veiledning og tilrettelegging for forandring

Master of Community Care

Mennesker med psykiske lidelser og behov for omfattende tjenester

Praksisveiledning og riktige handlinger

Praksisveiledning og riktige handlinger

Utvikling av læring hos studenter som fullfører Masterstudium i tverrfaglig samarbeid

Utvikling av læring hos studenter som fullfører Masterstudium i tverrfaglig samarbeid.

Utvikling av læring og yrkesidentitet hos grunnutdanningsstudenter fra sykepleie, barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleieutdanningen, med fokus på læringen som finner sted i (og i tilknytning til) praksisperiodene.