Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ove Sandell

Kontaktinfo


Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Videreutdanning i yrkesfaglig veiledning, trinn 1.

”Utvikling av læring og yrkesidentitet hos grunnutdanningsstudenter fra barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleieutdanningen - med fokus på læringen som finner sted i (og i tilknytning til) praksisperiodene”.

Utvikling av læring og yrkesidentitet hos grunnutdanningsstudenter ved barnevernspedagog-, pedagog og vernepleieutdanningen.

Utvikling av læring hos studenter som fullfører Masterstudium i tverrfaglig samarbeid.

Utvikling av læring og yrkeidentitet hos grunnutdanningsstudenter fra barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleieutdaningen(e).

Oppvekstvilkår: Utfordringer og mestringsforsøk

Praksislæring i sosialarbeiderutdanningen. En dramaturgisk tilnærming.

Utvikling av læring og yrkesidentitet hos grunnutdanningsstudenter fra sykepleie, barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleieutdanningen, med fokus på læringen som finner sted i (og i tilknytning til) praksisperiodene.

"Gode og hjelpeløse hjelpere." Læring som tilegnelse eller læring som deltakelse:Et spørsmål om komplimentære tilnærminger?

Reetablering av flyktningfamilier etter separasjon, (med hovedfokus på barn- og ungdoms reaksjoner og deres tilknytning til lokalsamfunnet).

Regionalt nettverk: Læring i praksis innenfor kommunal omsorg.

Gode og hjelpeløse hjelpere.

Læring i praksis innenfor kommunal omsorg.

Praksislæring i sosialarbeiderutdanningen. En dramaturgisk tilnærming.

Utvikling av læring og yrkesidentitet hos grunnutdanningsstudenter fra sykepleie, barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleieutdanningen, med fokus på læringen som finner sted i (og i tilknytning til) praksisperiodene.

Videreutdanning i yrkesfaglig veiledning, trinn 2.

Mot et sosiokulturelt perspektiv på læring?

Gruppeveiledning. Evaluering av Videreutdanning i praksisveiledning, trinn 2.

Hvordan kan økt kulturforståelse blant ansatte og familiegjenforente bidra til å redusere risikofaktorer før, under og etter adkomst? Hvordan kan kommunale instanser i samarbeid med familien tilrettelegge for en bedre integrering og inkludering for ungdom?

Læring i praksis innenfor kommunal omsorg.

Hvordan beskriver masterstudenter undervisningstilbudet vurdert i forhold til etablert og nyutviklet faglig yrkesidentitet?

Gode og hjelpeløse hjelpere.

Riktig tverrfaglig faglig samhandling med andre

Pararende fortellinger blant elever med lese og/eller lesevansker

Tverrfaglig veiledning og fremme av forandring

Tverrfaglig veiledning og tilrettelegging for forandring

Master of Community Care

Mennesker med psykiske lidelser og behov for omfattende tjenester

Praksisveiledning og riktige handlinger

Praksisveiledning og riktige handlinger

Utvikling av læring hos studenter som fullfører Masterstudium i tverrfaglig samarbeid

Utvikling av læring hos studenter som fullfører Masterstudium i tverrfaglig samarbeid.

Utvikling av læring og yrkesidentitet hos grunnutdanningsstudenter fra sykepleie, barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleieutdanningen, med fokus på læringen som finner sted i (og i tilknytning til) praksisperiodene.